BLOGSPOT

Anna Bajorek
Karol Grygoruk
Marcin Grabowiecki
Monika Kotecka / Kama Rokicka
Rafa? Milach
Marcin Morawicki
Michał ?uczak
Bart Pogoda
Silvia Sencekova
Karolina Zaj?czkowska
kuratorka: maga Sokalska
BLOGSPOT otwiera tegoroczn? edycj? imprezy HALO!GEN odbywaj?c? się w Gliwicach już od paru
lat. Wystawa pyta o zjawisko jakim jest blog fotograficzny i o u?ywnie tego medium przez ?wiadomych
twórców. Jest to prezentacja zdjęć zamieszczanych na prywatnych blogach internetowych
zaproszonych do wystawy fotografów. Blog – medium bardzo ?wie?e, rozwija się w ostatnich paru
latach w przeró?nych kierunkach – jednym z nich jest forma publicznego notatnika czy te? dziennika, w
którym autorzy dziel? się nierzadko swoj? intymno?ci?, nie raz ?ami?c tym samym tabu. Wystawa
pokazuje par? postaw, które mimo i? pozostaj?ce w zbli?onej do siebie konwencji, odró?niaj? się od
siebie, chocia?by aspektem wizualnym.

27 maja – 19 czerwca 2011

wernisa? 27 maja 2011, godz. 18.00 wst?p wolny
Stara Fabryka Drutu ul. Dubois 22 Gliwice Markus Golden Authentic Jersey

Ten wpis został opublikowany w kategorii exhibition i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.