Miesięczne archiwum: Listopad 2005

wawowo

P & B

………

d?ugi dzie?, ?le się zacz?? a dobrze sko?czy?.

znów ta sama kanapa ale inny go??

 Thurman Thomas Authentic Jersey

Otagowano

juri + von reden


 Ryan Reaves Jersey

Otagowano

takie różne….

Weekend jak to weekend…

Natomiast poprzednie dni by?y wariackie

spotkania, telefony, fili?anki kawy wypite w du?ych ilo?ciach, ma?o spania, du?o kompa, je?d?enia samochodem po warszawie, za?atwiania, wysy?ania, oglądania, przerabiania, nagrywania, dobrych i z?ych pomys?ów, analizowania i planowania…

zmiany id? … mimo du?ej ilo?ci dozna? (a tych jeszcze b?dzie wi?cej wkrótce) sk?ada mi się wszystko w jasny obraz…

przynajmniej w g?owie osi?gam balans…
 Demarcus Lawrence Authentic Jersey

Otagowano

divx z panoptica04

Bart @ Panoptica 04 part I | 10 mb, divx

Bart @ Panoptica 04 part II 30mb, divx

Zdjęcia zrobione podczas podró?y 2003-2005

edit | music Ewo
 Matt Bosher Jersey

Otagowano

pierwszy śnieg


Obiadek na stadionie – wietnamska zupka jak w wietnamie

A potem spad? pierwszy ?nieg w tym roku. Krótko pada? i by? kiepskiej jako?ci, ale znak, że zima idzie.

Dobrze się dzieje….
 Eddie Lack Jersey

Otagowano

życie polgarianina


 Trevor Williams Jersey

Otagowano

odrzuty z wietnamu


 O. J. Simpson Jersey

Otagowano ,

panoptica 4

Tak naprawd? to nie było by tego wszystkiego bez netu. Ludzi, czasem przyjació?, niespodziewanych zdarze?…

W?a?nie dzięki takim wirtualnym kontaktom miałem okazj? by? go?ciem na festiwalu Panoptica4
w Brukseli…

 Mike Moustakas Womens Jersey

Otagowano

kambodża odrzuty

A tera odrzuty z Kambod?y… A potem syfy z Indii i Wietnamu

 Gustav Nyquist Womens Jersey

Otagowano ,

odrzuty w zimowy dzień

Za okniem ch?odny u?miech zimy. Ogl?dn??em 4 filmy na DVD które ukrad?em Minimalowi z jego nieko?cz?cej się kolekcji filmów wszystkich. Nakarmi?em bestie, mniejszy kot Adomasów Patykasów o ksywce Luneta czy coś takiego walczy ze swoim ogonem i cieniem jaki rzuca na firance. Buszuj? po prawie 500 giga danych jakie mam na dyskach analizuj?c (próbuj?c) to co zosta?o zrobione. Najgorzej jej z pisaniem. Chcia?bym w końcu zrobi? materia? z Kambod?y – ale jeszcze nie czas.

Par? odrzutów z Chin.


 Matt Wile Authentic Jersey

Otagowano