Miesięczne archiwum: Styczeń 2012

quo vadis varsovia?

Sp?dzi?em d?u?szy czas (czyli dwa tygodnie ;) w zab?oconej, rozkopanej, zmieniaj?cej się i chyba ca?kiem ciekawej, cho? jakie? niedorobionej Warszawie.

Codziennie przeje?d?am, przechodz? niedaleko cyrku narodowego zwanego stadionem. Fajnie, że jest, ale po jakiego grzyba jest ten P?OT??? Dlaczego ci co rz?dz? stolyc? są takimi krótkowzrocznymi ignorantami? Uwielbiam miasta, cho? coraz ci??ej w nich ?y? i nawet do nich je?dzi? w ramach zwiedzania, robienia zdjęć i ?apania atmosfery… A miastoWawa samo sobie strzela samobója…

 Jaycob Megna Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life | Otagowano ,

january in remix

 Kareem Hunt Womens Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life | Otagowano , ,

nic ode mnie

co? od Siski  – a little bit of amateurism Mike White Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life | Otagowano

Wernisaż „Wystawy Fotografii”

Kuba D?browski, Paweł Eibel, Karol Grygoruk, Jakub Karwowski, Szymon Ma?ecki, Rafa? Mas?ow, Bartek Pogoda, Szymon Szcze?niak. Ka?dy z nich wykona? jedno zdjęcie zainspirowane has?em „no?nik’, które zaszyfrowali?my QR-codami. Wszystkie kody zosta?y namalowane na p?ótnach, jak obrazy, naci?gni?te na blejtramy i powieszone w galerii. Dzie?o sztuki, jakim jest obraz, otwiera now? przestrze?. Staje się no?nikiem dla zakodowanej w nim informacji, równie? dzie?a sztuki. Poprzez odczytanie obrazu, docieramy do fotografii.Czy obie te prace są równorz?dne, czy która? zyskuje bardziej na znaczeniu? Czy skomplikowany sposób dotarcia do zdjęcia wp?ywa na jego odbiór? Czy mnie to w ogóle rusza, czy nie?

www.Kryterium.eu

  Anthony Averett Jersey

Zaszufladkowano do kategorii exhibition |

czyżby?

2 mm ?niegu.

Winter is back.

  Tre Flowers Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life |

trochę jestem w lesie

Ma?y przerzut z Nikona na Canona. 10 lat temu  zrobiłem to samo z Canona na Nikona. I jeszcze się w przysz?o?ci nie raz przeskocz?. A teraz potrzebuj? tylko narz?dzia do pracy… i samej pracy.

I już się ciesz? na Sri Lank? – jeden analogowy aparat ?rednioformatowy w torbie, par? filmów …. a potem skanowanie ;)

A na razie trochę w lesie. Lista TO DO ro?nie, jesienno-wiosenno-zimowo-nijaka pogoda nie nastraja na zwiedzenia Warszawy. T?skni? za Sisk? – która sta?a się rysowniczk? i ?l?czy z kredkami, o?ówkami, flamastrami w domu i w szkole.

 Nick Ritchie Womens Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life |

niedziela

Cicha niedziela. ?ó?ko. Herbata z cytryn?.

Zabieram się do czytania ksi??ki Andrzeja Mellera  Mira?. Trzy lata w Azji

 Laken Tomlinson Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life |

wawa

Wyjazd z Ba?skiej Bystrzycy. Mia?em jecha? na noc, wyjecha?em w dzie?. S?o?ce, brak opadów i huraganów – w drog?. Jeszcze w czwartek górskie drogi by?y nieprzejezdne,  pó? S?owacji utkn??o w ?niegowych korkach – szczególnie, że by? wieczór przed d?ugim weekendem. A wczoraj niespodziewanie da?o się spokojnie przejecha?, pomimo klimatów a la alaska na prze??czy Šturec. W g?o?nikach Sonia, która za du?o chcia?a pana G?owackiego. ?wietnie się s?ucha tych opowiada? – dobry miszmasz klimatów z genialnego NYC i czasów PRL ( na S?owacji mówi? – za komanczów ) – akurat na siedmogodzinn? podró?. W ka?dym razie na G?owie się nigdy nie zawiedziesz.

Ju? Wawa, spa? nie mog?, redbule wci?? dzia?aj? a kwiaty zwi?d?y. Ogarn??em mieszkanie, wypra?em rzeczy, zapu?ci?em najnowsz? PJ Harvey., wypi?em herb?, a teraz chyba spróbuj? zasn?? przy Tinker Tailor Soldier Spy

Czekaj? mnie pracowite 3 tygodnie w Warszawie i w końcumały wyjazd z Sisk? (ale bez mr. T, który pojedzie na ferie zimowe do wujka do Zvolena)

Jakie? hinty a propos Sri Lanki? 3 keywords: diving, surfing and hills. Prosz? w komentarze:) Mark Messier Authentic Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life | Otagowano , ,

syberia

Utkneli?my z Sisk? w Ba?skiej Bystrzycy. To już chyba drugi tydzień na S?owacji, z krótk? wizyt? u moich rodziców w K?odzku. Za wiele się nie dzieje. Zasypa? nas ?nieg, przejedli?my się s?owackimi specja?ami, zjecha?em raz z górki na snowboardzie i wypoczeli?my zupe?nie tak, że a? się zm?czyli?my. Siska zaraz zaczyna szko?? w Wiedniu, a ja do pracy do Wawy – trzeba zacz?? ten rok z kopytka. Pakuj? się zatem powoli, zbieram graty, cho? za oknem ?nieg nie nastraja do tripu na pó?noc.

Aha – Siska dosta?a się do fina?u konkursu – ma już drugie miejsce, zupe?nie nieoczekiwanie i chyba troche dzięki pomocy przyjació? z fajsbuka – ale my?l? ze fota jest dobra – szczególnie ze ja na niej jestem w moim alterego – Mr Old Guy.

Prosz? G?OSOWA? – bardzo dzi?kujemy za g?osy !

(wejsc na t? stron? i zjecha? na dó? do sekcji EUROPE & AFRICA COMPETITION – tam b?dzie zdjęcie na którym okropny typ w gaciach stoi na tle ró?owej ?ciany i zdjęcie podpisane jest Silvia PAGODA)

 Mikko Rantanen Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life | Otagowano

[0] [o]

.

 Mike Ribeiro Authentic Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life |