Miesięczne archiwum: Marzec 2012

notka nie do lajkowania

Nie zawsze wpisy na bloga są fajne. Czasem dni są zupe?nie do dupy a jedna sekunda zmienia pi?kny sobotni dzień w koszmar.

Tydzie? temu wybrali?my się na piknik. Wiede?, Prater, rowery, koc, zapasy jedzenia, Teo na baga?niku. Pó? godziny pó?niej Siska le?a?a na betonie g?ównej alei Prateru a z g?owy ciek?a krew. Wywrotka trwa?a 1/10 sekundy. Zbiegli się ludzie. Kto? zadzwoni? po karetk?. Kto? pomóg?. 10 minut potem S. by?a w szpitalu.

Potem było du?o gorzej.

W szpitalu w Wiedniu przetrzymali j? 3 godziny. Zaszyli ran? i pu?cili do domu. Bo to tylko rana. Widocznie chcieli szybko zwolni? ?ó?ko – po nast?pni czekaj?. Po 2 dniach wysz?o jeszcze coś innego. Z?amany ?uk kr?gu C1. No i nie?le obite inne kr?gi. Siska przewieziona zosta?a na S?owacj? i tam zosta?y zrobione wszelkie badania. Szcz?scie w nieszcz?sciu – pono? brakowa?o 2 mm od parali?u. A kask pomóg?by jedynie na obra?enia g?owy a nie na z?amanie kr?gu – jak powiedzia? lekarz – g?owa w kasku uderzy?a by pod mniej fortunnym k?tem, co równia?oby się parali?owi. Teraz ko?nierz par? tygodni, badania, rehabilitacja. Siedzmy na S?owacji i staramy się do końca nie ?ama?.

Mia?em o tym nie pisa? i się nie ?ali?. Ale te? szukam pomocy – porady – dobrego rehabilitanta w Warszawie…

 Ondrej Palat Authentic Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life |

Moja wystawa „Kobiety w Sudanie Południowym” z Okazji Dnia Wody.

Polska Akcja Humanitarna zoorganizowa?a wystaw? „Kobiety w Sudanie Po?udniowym” z Okazji Dnia Wody.
Wystawa towarzyszy?a koncertowi i akcji prowadzonej przez PAH w Klubie Palladium w Warszawie 23 marca 2012.

 Dustin Byfuglien Jersey

Zaszufladkowano do kategorii exhibition |

vienna


 William Hayes Authentic Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life | Otagowano

marcin na chłodnej, tej zimy

 Kendall Fuller Authentic Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life, portrait | Otagowano

3 portrety

 Mark Stone Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life, portrait |

chyba idzie wiosna, może

 Vance McDonald Womens Jersey

Zaszufladkowano do kategorii common life |