Wernisaż „Wystawy Fotografii”

Kuba D?browski, Paweł Eibel, Karol Grygoruk, Jakub Karwowski, Szymon Ma?ecki, Rafa? Mas?ow, Bartek Pogoda, Szymon Szcze?niak. Ka?dy z nich wykona? jedno zdjęcie zainspirowane has?em „no?nik’, które zaszyfrowali?my QR-codami. Wszystkie kody zosta?y namalowane na p?ótnach, jak obrazy, naci?gni?te na blejtramy i powieszone w galerii. Dzie?o sztuki, jakim jest obraz, otwiera now? przestrze?. Staje się no?nikiem dla zakodowanej w nim informacji, równie? dzie?a sztuki. Poprzez odczytanie obrazu, docieramy do fotografii.Czy obie te prace są równorz?dne, czy która? zyskuje bardziej na znaczeniu? Czy skomplikowany sposób dotarcia do zdjęcia wp?ywa na jego odbiór? Czy mnie to w ogóle rusza, czy nie?

www.Kryterium.eu

  Anthony Averett Jersey

Ten wpis został opublikowany w kategorii exhibition. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.