Archiwum kategorii: exhibition

uhu!

Siska in english

OFF_festival Bratislava
Po v?erajšom veselom oficiálnom ukon?ení druhého ro?níka OFF_festivalu Bratislava už poznáme ví?azov ON_award 2011. O ví?azoch rozhodlo hlasovanie odbornej poroty spolo?ne s hlasovaním verejnosti. Autori, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, získali okrem ocenenia už tradi?ne vytvoreného kerami?kou Simonou Janišovou aj právo usporiada? výstavu po?as OFF_festivalu Bratislava 2012. Gratulujeme! :)

1.miesto
AS IF THERE WAS NO TOMORROW
Silvia & Bartek Pogoda (Sk, Pl)
Galéria M++

2.miesto
FRAGILE – CO ROZBIJEŠ, NESLEPÍŠ
Students of the Tomas Bata University in Zlín
Kate?ina M?š?ánková & Veronika Raffajová (Cz)
Pod kamenným stromom

3.miesto
PORTFOLIO NOW
Another Photographer (Pl)
LabOratory Gallery Leonard Fournette Womens Jersey

Opublikowano exhibition | Otagowano , , ,

Street photography now, czyli mistrzowie fotografii ulicznej tu i teraz

Wernisa?em w dniu 19 listopada 2011 r . o godzinie 19 rozpocznie si? ekspozycja Street photography now – Fotografia uliczna tu i teraz, organizowana przez Muzeum Drukarstwa Warszawskiego i Fundacj? .DOC. Zdj?cia entuzjastów „streetu” mo?na b?dzie ogl?da? do 15 stycznia 2012 r.

Wystawa b?dzie si? odbywa?a w Galerii Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w Budowie, w budynku Domu Prasy Polskiej przy ulicy Marsza?kowskiej 3-5 w Warszawie – dawnej drukarni i redakcji przedwojennego „Kuriera Warszawskiego” oraz powojennego „?ycia Warszawy”. W jej ramach zaprezentowane zostan? prace m.in. takich autorów, jak Christophe Agou, Narelle Autio, Maciej Dakowicz, David Gibson, Bruce Gilden, Thierry Girard, Andrew Z. Glickman, Siegfried Hansen, Nils Jorgensen, Martin Kollar, Jesse Marlow, Jeff Mermelstein, Joel Meyerowitz, Mimi Mollica, Trent Parke, Martin Parr, Gus Powell, Mark Alor Powell, Paul Russell, Otto Snoek, Matt Stuart, Ying Tang, Nick Turpin czy Alex Webb.

Powy?sze nazwiska nale?? do grupy 30 najlepszych ?wiatowych fotografów ulicznych wed?ug wyboru Sophie Howarth i Stephena McLarena, autorów monograficznego albumu „Street photography now”, który stanowi? jedn? z inspiracji do powstania wystawy. Obok albumowej ekspozycji odwiedzaj?cy znajd? obszern? sekcj? stricte polskiej fotografii: „Fotografia uliczna tu i teraz”.

Polscy autorzy prezentowani w ramach wystawy to m.in.: Mariusz Forecki, Micha? Macioszczyk, Agnieszka Sym, Robert Jaworski, Jerzy ?api?ski, Piotr Koszczy?ski, Rafa? Siderski, Sylwester Rozmiarek, Wojciech Grz?dzi?ski, Bart Pogoda, ?wiatek Wojtkowiak, Artur Alan Willmann, Tomek Wiech, Tomasz Kulbowski, Szymon Michna, Przemek Wajerowicz, Damian Chrobak, Jan Wajszczuk, Jacek Szust, Magda Galas, Adam Lach i Micha? Szlaga.

 Edgar Martinez Jersey

Opublikowano exhibition |

blava

Ja nie mam mocy pisa?… spa?… ale S. napisa?a…

 Taron Johnson Jersey

Opublikowano common life, exhibition | Otagowano , ,

As if there was no tomorrow. Exhibition in Bratislava.

few words in english from S.
share on Facebook

Curator : Soozie Pietrzyk
Where : Galéria M++, Lo?, Tyršovo nábrežie, Bratislava
When: 3. 11. – 2. 12. 2011
Open : Mo – Fr 08.00 – 22.00
Sa – Su 15.00 – 22.00

offfestival.sk
galeria m plus plus

flyers’ and poster project / Jan Estrada-Osmycki / www.survivalmode.pl

 Robert Griffin III Jersey

Opublikowano exhibition | Otagowano , ,

BLOGSPOT

Anna Bajorek
Karol Grygoruk
Marcin Grabowiecki
Monika Kotecka / Kama Rokicka
Rafa? Milach
Marcin Morawicki
Micha? ?uczak
Bart Pogoda
Silvia Sencekova
Karolina Zaj?czkowska
kuratorka: maga Sokalska
BLOGSPOT otwiera tegoroczn? edycj? imprezy HALO!GEN odbywaj?c? si? w Gliwicach ju? od paru
lat. Wystawa pyta o zjawisko jakim jest blog fotograficzny i o u?ywnie tego medium przez ?wiadomych
twórców. Jest to prezentacja zdj?? zamieszczanych na prywatnych blogach internetowych
zaproszonych do wystawy fotografów. Blog – medium bardzo ?wie?e, rozwija si? w ostatnich paru
latach w przeró?nych kierunkach – jednym z nich jest forma publicznego notatnika czy te? dziennika, w
którym autorzy dziel? si? nierzadko swoj? intymno?ci?, nie raz ?ami?c tym samym tabu. Wystawa
pokazuje par? postaw, które mimo i? pozostaj?ce w zbli?onej do siebie konwencji, odró?niaj? si? od
siebie, chocia?by aspektem wizualnym.

27 maja – 19 czerwca 2011

wernisa? 27 maja 2011, godz. 18.00 wst?p wolny
Stara Fabryka Drutu ul. Dubois 22 Gliwice Markus Golden Authentic Jersey

Opublikowano exhibition | Otagowano

AUKCJA I WYSTAWA: SZTUKA MŁODYCH ARTYSTÓW

AUKCJA I WYSTAWA: SZTUKA M?ODYCH ARTYSTÓW

aukcja:
14 grudnia 2010
wtorek, godzina 19.00

wystawa:
1-14 grudnia 2010
wernisa?: 1 grudnia 2010
?roda, godzina 18.00

Galeria Senatorska
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

tel.: 22 826 64 82
galeria@senatorska.com.pl

Siska i Ja wystawiamy tam swoje rzeczy… Brett Jones Jersey

Opublikowano exhibition |

Mongolia na Francuskiej 30

Na Francuskiej 30 wisz? moje fotki z Mongolii – wernisa?u z ró?nych wzgl?dów nie by?o – ale finisa? si? ogarnie. Miejsce jest super – zapraszam – Francuska 30. Róg Walecznych. Samo serce Saskiej K?py.

Maj? najlepsz? kaw? w okolicy. ?wie?e kanapki, domowe ciasta. Sa?atki i bruschetty. No i francuskie s?odko?ci. Jest te? wino (znajdzie si? jakie? Chateau) i piwo (czeskie i polskie)

Otwarte codziennie, od godz 8 do 22. W soboty od godz. 9. A w niedziel?: 9-21. Fran Tarkenton Authentic Jersey

Opublikowano exhibition | Otagowano

sven on the road more photos

hm… wygl?da na to, ?e rzeczywi?cie Funlandia nie przypad?a mi … ah…

wrzucam rzeczy z drogi, klimaty ze Svena, par? strza?ów z Estonii i Ba?tyków…

ca?e szcz??cie Siska by?a bardziej produktywna – No Man’s Land

Tymczasem wymy?lamy co dalej w ?yciu i nie tylko. Czasem s?o?ce czasem deszcz – cho? na razie nerwówka i upa?y a Teodor porzuci? zwyczaj robienia kaki 5 razy dziennie na rzecz wodnistej mazi…

Monty Python zawar? to w paru linijkach genialnej piosenki :)

 Corey Liuget Authentic Jersey

Opublikowano exhibition, on the road, sven on the road, travel | Otagowano ,

take part and exhibit in Vienna

take part and exhibit in Vienna – wi?cej szczegó?ów tutaj. more datails here. Mike Gartner Authentic Jersey

Opublikowano exhibition | Otagowano

Festiwal w Rybniku

Mi?dzynarodowy Festiwal Fotografii w Rybniku – w pi?tek o 20:30 mam pól godzinki slajdowiska i pogadanki … Jarius Wright Authentic Jersey

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Opublikowano exhibition | Otagowano